CODERDOJO HELMOND

KINDEREN LEREN PROGRAMMEREN

STICHTING

Het doel van de stichting is het bevorderen en verbreden van de kennis, het talent en de vaardigheden van jongeren op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.
Dit bereiken we door het creëren van een veilige leeromgeving waarin kinderen van diverse afkomst en met verschillende vaardigheidsniveaus worden begeleid en gestimuleerd om aan de slag te gaan met programmeren. Door de kinderen zelf de invloed te geven op het leerproces, wordt hun nieuwsgierigheid geactiveerd en leren ze zowel van als met elkaar.
Op deze manier worden ze op zowel technisch als sociaal vlak gevormd en zullen ze zich bewust worden van de mogelijkheden van informatie technologie. Een gedeelte zal worden geprikkeld zich te ontwikkelen tot  de effectieve programmeurs die nodig zijn in de toekomst.
Onze visie, samen met hoe we dit willen bereiken, is uitgewerkt in ons Beleidsplan.
Onze baten en lasten 2021-2022: baten en lasten

BESTUUR

Het dagelijkse bestuur, alsmede een groot deel van de individuele sessies, wordt verzorgt door een bestuur dat bestaat uit vier vrijwilligers.  Deze vrijwilligers vertegenwoordigen het bestuur in de volgende functies: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur ontvangt geen beloning voor de door haar uitgevoerde taken. De bestuursleden stellen zich hieronder kort aan jullie voor.

 

Jose Veldwijk Poppelier

Jose is voorzitter van het stichtingsbestuur en in het dagelijkse leven juf in het basisonderwijs.  

Ihsane Beyd

Ihsane is vice-voorzitter van het stichtingsbestuur, grondlegger van de stichting en in het dagelijkse leven docente in het voortgezet onderwijs.  

John Pleunis

John is secretaris van het stichtingsbestuur en in het dagelijkse leven groepsleider met de focus of softwareontwikkeling.  

Thijs Wollerich

Thijs is penningmeester in het stichtingsbestuur en in het dagelijkse leven consultant gespecialiseerd in informatiebeveiliging.

PARTNERS

Het is voor de stichting niet mogelijk om haar visie te verwezelijken zonder de waardevolle bijdrage van haar partners. De partners van de stichting dragen elk op hun eigen wijze bij aan de sessies die worden georganiseerd. Deze bijdrage bestaat meestal, maar niet uizonderlijk, uit het leveren van diensten, producten of een geldelijke bijdrage.

HELPEN? GRAAG!

De stichting is altijd op zoek naar personen en bedrijven samen met ons méér willen betekenen voor onze doelgroep.. Dit kan op veel verschillende manieren, waarvan een aantal hieronder genoemd.

  • Financieel
    Deelt u of uw bedrijf de visie van onze stichting en wil u daar graag een bijdrage aan leveren? U kunt ons helpen met een financiele bijdrage om daarmee o.a. lesmateriaal aan te schaffen (licenties, boeken), organisatiekosten te dekken (locatie, drinken), te voorzien in promotiemateriaal (hosting, posters) of het verlichten van de bestuurskosten (bankkosten, verzekeringen). Wij komen graag met u in contact of een samenwerking en eventuele tegenprestatie te bespreken.  

 

  • Expertise
    Heeft u of uw bedrijf expertise op het gebied van informatietechologie die u graag met de kinderen en jongeren zou willen delen? We kunnen in samenspraak een sessie organiseren waarin de kinderen kennis kunnen maken met uw vakgebied. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden van een samenwerking te verkennen.
  • Materiaal
    Heeft u of uw bedrijf materiaal in huis dat u bereidt bent te doneren, uit te lenen of te laten zien? U kunt ons helpen met een bijdrage in natura van o.a. lesmateriaal  (licenties, boeken), organisatievoorzieningen (locatie, drinken),  promotiemateriaal (hosting, posters) of  bestuurswerkzaamheden (bankkosten, verzekeringen). Wij komen graag met u in contact of een samenwerking en eventuele tegenprestatie te bespreken.