CODERDOJO HELMOND

KINDEREN LEREN PROGRAMMEREN

Jan van Brabant

Het Jan van Brabant College is de oudste partner van de stichting en draagt zorg voor de locatie (van een aantal van) de sessie. Zij stellen eveneens materiaal en expertise beschikbaar.